ค้นหาข้อมูลพนักงาน 
:: เมนูหลัก  
- หน้าแรก  
- คู่มือการใช้ระบบ MBO Online  
- เข้าระบบ  
- ลงทะเบียนขอใช้ระบบ  
:: Link  
ระบบการลา  

 
บริษัทชัยโยเอเอ จำกัด

ระบบ MBO Online เป็นระบบที่ user สามารถเข้าทำ MBO เพื่อให้หัวหน้างานอนุมัติหัวข้อ และผลการทำงานต่างๆ ผ่านระบบเครื่อข่าย Internet

 

 

 
ระบบ MBO Online Version 2009
ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้งานตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน